24
Jun
2016
17:23 PM

Jeruzalém: Čtyři tváře Starého města

4 minuty, 38 sekund

Jeruzalém nabízí spoustu památek a zajímavých míst a abyste všechny pohodlně prošli, je třeba vymezit si minimálně 3 dny, v lepším případě i týden. Město je rozděleno do 4 čtvrtí, které jsou velmi odlišné. Kromě židovské, křesťanské a muslimské tu je i čtvrť arménská a to proto, že Arméni byli před 2 000 lety velkou říší a jako první národ na světě přijali křesťanství. Přejdete ulici a jste v jiném světě. Není divu, že toto město je židy, křesťany i muslimy považováno za svaté.

Srdcem Jeruzaléma je Staré město, obehnané zdí. Je to území původního starobylého Jeruzaléma. Po zdi lze i chodit, nicméně až po zaplacení vstupného. Do města se vcházelo jednou z osmi bran, dnes jich však funguje pouze sedm. Na fotografii níže je Damašská brána, která se nachází na samém okraji arabského bazaru a tržiště.

Damašská brána

Uličkami Starého města se procházejí turisté, cestovatelé, věřící i nevěřící z celého světa. Někoho z nich může postihnout pověstný Jeruzalémský syndrom, kdy se dotyčný začne považovat za nějakou biblickou postavu.

Jeruzalém

Židovská čtvrť

Židovská čtvrť je nejčistší, nejvýstavnější ze všech jeruzalémských čtvrtí. Najdete tady malé kavárničky a bistra evropského typu, spěchající muže v černém oblečení s pejzy a kloboukem či jarmulkou na hlavě a hlavně spoustu zajímavých památek a muzeí. Prošli jsme si ulici Cardo, která je lemována obchůdky prodávajícími především umělecké předměty s židovskou tématikou. Na konci ulice pak narazíte na archeologické vykopávky, které odkrývají původní zdi Starého Města a zároveň zde můžete spatřit původní byzantské sloupořadí. Zajímavá je veliká nástěnná malba původního tržiště od francouzské skupiny umělců Cite Creation. Na malbě vás nejspíš překvapí malý chlapec s baseballovou čepicí, batohem a lahví na vodu, který přijímá granátové jablko, které je jedním ze symbolů judaismu.

Cardo

Našli jsme však i takové židovské umění, pro které opravdu vysvětlení nenacházím.

Jeruzalém

Jedním z nejposvátnějších židovských míst je Zeď nářků, která je vysoká 19 metrů a dlouhá 57 metrů. Je rozdělena na mužskou a ženskou část, kdy muž před vstupem dostane na hlavu jarmulku a žena nějaký hábit přes ramena, pokud je má odkryté. Pro muže je zpřístupněna také část zdi ve vnitřních prostorách domů, které byly postavené v pozdějších dobách. Do spár zdi lidé strkají papírky, na kterých vyjadřují svá přání a modlitby.

Jeruzalém Zeď nářků

Na náměstí ke Zdi nářků se akorát blížili mladí vojáci a vojandy a překvapilo nás, že po zeptání se na další cestu, nám pár z nich řeklo, že je v Jeruzalému poprvé. Bylo mezi nimi spoustu krásných dívek, které mají povinnou vojenskou službu na 2 roky, muži ji mají na 3. V současné době je izraelská armáda jednou z nejlépe vyzbrojených a vycvičených armád světa a základní vojenská služba je povinná pro většinu Izraelců (kromě ortodoxních židů).

Jeruzalém

Muslimská čtvrť

Na Jeruzalému se mi líbil ten kontrast, když jste vcházeli z jedné čtvrti do čtvrti další. Z upravené Židovské čtvrti jsme vstoupili do čtvrti Muslimské a tam bylo vše, jenom ne pořádek. Chaos, místy až nechutný bordel, Arabové zkoumavě vám hledíc do tváře, nabízejíc své předražené serepetičky, děti honící se za míčem nebo pokoušející se na vás výhružně mířit pistolkou.

Jeruzalém Jeruzalém Jeruzalém Jeruzalém

Nejzajímavějším místem Muslimské čtvrti je bezesporu Chrámová hora se svou třpytící se zlatou kopulí Skalního dómu. Je na něj nádherný pohled, ale bohužel je od roku 2000 nemuslimům nepřístupný, což jsme nevěděli a tak jsme nedokázali pochopit, proč na nás vojáci pokřikují: ,,Only Muslims" a snaží se nám zatarasit cestu.

Jeruzalém Jeruzalém

Křesťanská čtvrť

Tuto čtvrť jsme bohužel odbyli a přitom toho má tolik co nabídnout. Například Chrám svaté Anny, který je spojován s narozením Panny Marie, Klášter Sionských sester či Chrám Božího hrobu, který připomíná místo ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského.

Arménská čtvrť

Toto je nejmenší čtvrť Starého města a v současnosti ji obývá asi 2 000 arménských rodin a jedná se vlastně o jedinou ulici Arménské čtvrti. Hlavní památkou je zde katedrála sv. Jakuba a kostel sv. Marka. Chtěli jsme si na ulici Armenian Patriarcháte Street koupit nějaké pohledy, ale prodavač na nás zkoušel úplně nesmyslné ceny, tak jsme mu zkusili udat naši stokorunu a on si ji nakonec nečekaně vzal. Když nám však došlo, kolik jsme zaplatili za jednu pohlednici, naše radost zase rychle uvadla.

Olivová hora

Po prohlídce Starého města jsme se rozhodli, že vylezeme na Olivovou horu a budeme se zde kochat výhledem na město při západu slunce. Olivová hora je to proto, že na ní dříve rostlo spoustu olivovníků a dle některých tezí má právě na ni přijít mesiáš a vzkřísit mrtvé cestou do Jeruzaléma. Právě proto se od středověku nechávali zbožní židé pohřbívat na západním svahu hory. Nyní zde naleznete obrovský židovský hřbitov, kde je údajně více než 150 000 hrobů.

Jeruzalém

Na vrchol hory to nebyl bůhvíjaký krpál a nahoře se nacházela nádherná vyhlídka. Ten pohled na stmívající se město byl neskutečný. Zapadající slunce tomu dodalo tu finální korunu. Hudební kulisou se nám stala muslimská modlitba vycházející pravděpodobně z mešity al-Aksá na Chrámové hoře a rozléhající se po celém městě. Měli jsme takové menší podezření, že vyměnili imáma a ten nový to vůbec nezvládá nebo že je úplně sjetý.

Jeruzalém

Po příchodu k autu nás čekalo nemilé překvapení v podobě lístečku za stěračem v jazyce hebrejském a ať jsme se snažili, jak jsme chtěli, nemohli jsme zaboha vyluštit, co se nám asi tak snaží říct, kromě toho, že se bude pravděpodobně jednat o pokutu. Odchytli jsme si tedy kolemjdoucího Žida, který nám ji lámanou angličtinou přeložil za pomocí manželky na telefonu a my tak zjistili, že ji tam máme už od městečka u Galilejského jezera, kde jsme vozidlo asi pět minut nechali na zákazu stání. Naštěstí vše dobře dopadlo, pokutu jsme zaplatili na poště a můžeme se vrátit domů:)

Komentáře: